A Redrock Falmászóterem használatához és annak mindenkori Szolgáltatásainak igénybevételéhez az alábbi E-Nyilatkozatot kötelező kitölteni:

Felelősségkizáró Nyilatkozat Olvass el!

Én, alulírott elismerem és egyetértek azzal, hogy a Grósz Coaching Kft. által a Redrock Mászóteremben (Székesfehérvár, Major  utca 23 Fehérvári Sportközpontban.) támogatott és kínált tevékenységekben – többek között a top-roping, vezetett mászás és sziklamászás, boulder – való részvétel vagy azok szemlélése eredendően kockázatokat hordoz magában.

Ezen kockázatok és veszélyek többek között, de nem kizárólagosan az alábbiak lehetnek:

  1. Sérülések bekövetkezése olyan személyek leeséséből, amelyek összeütköznek velem, vagy olyan esésekből, amelyek során én ütközöm neki más személy(ek)nek, vagy tárgyaknak.
  2. Sérülések bekövetkezése abból fakadóan, hogy leesek/ráesek más személyre, falra, az építményre, merevítésekre, kötelekre vagy a talajra.
  3. Sérülések bekövetkezése hanyagság, figyelmetlenség, gondatlanság, mulasztás, vagy nem megfelelő gyakorlás miatt.
  4. Halált okozó sérülések bekövetkezése, a berendezés , a mászó-fal vagy a Grósz Coaching Kft. felszerelésének nem megfelelő használata miatt, illetve hanyagságból, gondatlanságból történő téves használat miatt a top-roping vezetett mászás és sziklamászás, boulder alatt.
  5. Sérülést vagy halált okozó baleset bekövetkezése a felszerelés, vagy a felszerelés nem megfelelő állapota miatt, vonatkozik ez különösen a kötelekre, karabinerekre, gyorsereszkedőkre.

 

Kijelentem, hogy tudatában vagyok annak a számos eredendő veszélynek, amely a Grósz Coaching Kft. által kínált és támogatott tevékenységek végzésében, illetve szemlélésében foglaltatik. Teljes felelőséget vállalok mindenben olyan sérülésért, amelyek a fenti veszélyek eredményeképpen következik be, még abban az esetben is, ha az olyan módon történik, amely jelen nyilatkozat aláírásának idején még nem volt előre látható.

Tudatában vagyok annak, hogy önkéntesen felvállalva a fennálló veszélyeket, Én vagyok teljesen és egyedül felelős minden kárért vagy veszteségért, amelyet elszenvedek, beleértve a saját személyes sérüléseimet is, a vagyonomban bekövetkező esetleges károkat vagy azokat a károkat, amelyeket a halálommal okozok.

 

FIGYELMEZTETÉS: Ezen nyilatkozat jogilag kötelező erejű. Jelen nyilatkozat aláírásával Ön lemond minden olyan jogáról, amelyek alapján kártérítést követelhetne bíróság vagy egyéb jogérvényesítésre alkalmas szerv útján a személyes sérülések, a vagyonában bekövetkezett kár vagy a halál miatt, amely hanyagság, gondatlanság, baleset vagy más egyéb módon következett be.

Tudatában vagyok annak a potenciális kockázatnak és veszélynek, amelyet mászás és a kötések használata magában hordoz.

Ezen nyilatkozattal lemondok minden olyan jogomról, valamint felmentem Grósz Coaching Kft.-t és annak összes és mindenkori alkalmazottját, gyakornokait azon felelősség alól, amely a Grósz Coaching Kft. által üzemeltetett Redrock Mászó Terem használatából ered. Emellett tudomásul veszem, hogy a falmászás extrém sport és ezért a Társadalom Biztosítás az itt szerzett sérüléseket nem támogatja.

Redrock Mászóterem Házirendje! Olvass el!

A mászótermet mindenki saját felelősségére veszi igénybe!

A teremben csak azok tartózkodhatnak, akik elolvasták házirendünket, és az online Nyilatkozatot kitöltötték ezzel igazolták azt, hogy tisztában vannak a szabályzattal, a mászás kockázataival, és saját felelősségükre sportolnak a teremben.  A pultos/felügyelő/Falmester és Edzők utasításait mindig végre kell hajtani, hiszen elsősorban ők felelnek azért, hogy mindenki biztonságban használhassa a mászótermet! A biztonságos üzemeléshez azonban minden teremben tartózkodó odafigyelésére szükség van.
A mászóterem egész területén tilos az alkohol és kábítószer fogyasztás! Dohányozni csak az erre kijelölt helyen lehet. A mindenkori felügyelő/pultos bármikor jogosult megtagadni a belépést olyan személyeknek, akik vélhetően ittas, kábító-,vagy egyéb tudatmódosító szer hatása alatt állnak.
Az öltözőszekrényekben, vagy a teremben máshol elhelyezett értéktárgyakért felelősséget nem vállalunk! Ám ez egy olyan közösség ahol figyelünk egymásra és egymás értékeire!
Előkészületek!
– mászás előtt minden ékszert le kell venni, különös tekintettel a komoly balesetveszélyt jelentő gyűrűre, karkötőre, karórára, és bármire, ami mászás közben a fogásokba akadhat. A hosszú hajat összefogva célszerű viselni, mert zavarhat a mászásban
– a mászófalat használni csak mászó-, vagy más tiszta talpú (!) tornacipőben szabad! Zokniban, vagy mezítláb mászni higiéniai okokból szigorúan tilos!
– lehetőség van mászócipő, magnéziazsák bérlésére. A bérelt felszerelésekben, azok nem rendeltetésszerű használata miatt okozott kár a bérlőt terheli!

A Mászóteremben figyelni kell annak, aki a szivacson tartózkodik, hogy a mászók nehogy ráessenek. Aki mászik nem nézi hova fog esni, csak leugrik. Ha felmászol valahova mindig tudj visszamászni. Feleslegesen ne ugrálj le a falról.

Mászáshoz magnézia használata kötelező!

Ha gyerekkel érkezel!
Megkérünk minden szülőt, hogy kísérje figyelemmel gyermekeit és tisztelje a többi mászót azzal, hogy nem hagyja gyermekeit játszani, kiabálni a falak környékén. A szaladgáló gyerekek gyors és kiszámíthatatlan mozgása és hangoskodása megzavarhatja a mászókat és komoly balesetveszélyt jelenthet!
Gyerekek csak edzésen vehetnek részt az edző felügyelete alatt! Erre kivétel, ha a szülő maga akar foglalkozni a gyerekével ebben az esetben a fentiek figyelembe vételével!

Lehetséges kockázatok, balesetek:
Balesetet okozhat minden nem megfelelő odafigyelés.
A jelenlegi magyarországi szabályozás szerint a falmászás extrémsportnak minősül, így a társadalombiztosítás az esetleges balesetek utáni ellátást nem fedezi!
Ha mászás során bármilyen rendellenességet vagy emberi szabálytalanságot észlelsz, a saját és mások biztonsága érdekében kérünk, hogy azonnal jelezd azt a pultnál!

Köszönettel: RedRock csapata

 

A 18. életévét nem betöltött mászó esetén a jelen Nyilatkozatot kizárólag a szülő vagy törvényes képviselő töltheti ki.

Az itt megadott személyes adatokat Bizalmasan kezeljük az Adatkezelési tájékoztatónkban rögzített módokon.